Samenwerking

Stichting BeeSupport (bijenteeltprojecten in ontwikkelingslanden)
http://www.beesupport.nl/contact.php

Stichting Bijkersgilde (kwaliteit van bijenproducten)
http://www.bijkersgilde.nl/contact

Plantage Lab (stadsboerderij, broedplaats)
https://www.plantagelab.nl/contact

Hortus Botanicus Amsterdam
https://www.dehortus.nl/contact/

Schooltuinwerk gemeente Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/natuur-milieu/

Bond van Volkstuinders Amsterdam
http://www.bondvanvolkstuinders.nl

Nederlandse Bijenhouders Vereniging (groep Noord-Holland)
http://noord-holland.bijenhouders.nl

Nederlandse Bestuivingscommissie (inzet bijen in gewassen)
http://www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

Imkers Nederland (belangenbehartiging)
http://www.imkersnederland.nl/imker-worden/in-de-stad

Imkervereniging Amstelland (winkel, imkersoos)
http://www.nbvamstelland.nl/?page_id=107

Het Bijenpark (tuin- en imkerzaken, imkersoos)
http://www.bijenpark.nl/links.htm

Miek Asselman (logo ontwerp Soet Heem)
http://www.miek-vormgeving.nl

Gertjan Bolkensteijn (fotografie, website)
www.amstelfoto.nl

Kyra Cramer (samenwerking, kunst, projecten)
http://kyracramer.com

Volksuniversiteit Zaanstreek (cursussen)
http://www.vuzaanstreek.nl

Mad Science (uitdagend onderwijs 6-12 jaar)
http://nederland.madscience.org/overons.aspx