Samenwerking

Stichting BeeSupport (bijenteeltprojecten in ontwikkelingslanden)
http://www.beesupport.nl/contact.php 

Stichting PUM (Project Uitzending Management), senior experts
https://www.pum.nl/nl 

Bond van Volkstuinders Amsterdam
http://www.bondvanvolkstuinders.nl 

Hortus Botanicus Amsterdam
https://www.dehortus.nl/contact/ 

Schooltuinwerk gemeente Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/natuur-milieu/ 

Nederlandse Bijenhouders Vereniging (groep Noord-Holland)
http://noord-holland.bijenhouders.nl 

Nederlandse Bestuivingscommissie (inzet bijen in gewassen)
http://www.nederlandsebestuivingscommissie.nl 

Stichting Bijkersgilde (kwaliteit van bijenproducten)
http://www.bijkersgilde.nl/contact 

Imkers Nederland (belangenbehartiging)
http://www.imkersnederland.nl/imker-worden/in-de-stad 

Het Bijenpark (tuin- en imkerzaken, imkersoos)
http://www.bijenpark.nl/links.htm 

Imkervereniging Amstelland (winkel, imkersoos)
https://www.nbvamstelland.nl/?page_id=107 

Molen De Otter
De Otter (Amsterdam) - Wikipedia 

Foodcentre Amsterdam
https://www.foodcenter.nl 

Gertjan Bolkenstein (fotograaf)
www.amstelfoto.nl

Kyra Cramer (samenwerking, kunst, projecten)
http://kyracramer.com 

Miek Asselman (logo ontwerp Soet Heem)
http://www.miek-vormgeving.nl 

Mad Science (uitdagend onderwijs 6-12 jaar)
https://nederland.madscience.org/