Locaties

Sinds duizenden jaren hebben mensen geleefd en gewerkt met bijen. Zonder bijen en hun behoefte aan nectar en stuifmeel is er bijna geen voedselproductie voor de mensen. Maar bijen hebben zelf ook voedsel nodig in de nabije omtrek van de korf of kast. Bij onvoldoende voedsel reizen de imkers in Nederland met hun bijen naar drachtplanten als koolzaad, heide of springbalsemien. In de stad is dat over het algemeen niet nodig: de flora is daar diverser dan op het platteland.

In stadsimkerij Soet Heem in Amsterdam staan de bijen op verschillende locaties, onder meer in de Staatsliedenbuurt, nabij Schellingwoude, de Kolenkitbuurt en het Westerpark. Zo is er van verschillende buurten Amsterdamse honing.